เกี่ยวกับเรา ครูพี่โฮม

ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น "เสาหลักแห่งศิลป์ญี่ปุ่น"


อาจารย์พรหมเทพ ชัยกิตติวณิชย์ (ครูพี่โฮม ZA-SHI)

สถาบันติว A-Level ญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น ZA-SHI ภาษาญี่ปุ่น (ครูพี่โฮม) คนแรกและคนเดียวที่ได้ PAT ญี่ปุ่น 300 คะแนนเต็ม เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 1อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) เอกภาษาญี่ปุ่น
 • 2(ครูพี่โฮม) คนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่สอบ PAT ภาษาญี่ปุ่นได้ 300 คะแนนเต็ม
 • 3ติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นอันดับ 1 ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนถาษาญี่ปุ่น ZA-SHI, Learnsbuy มีสถิติติวลูกศิษย์ที่ติดอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มากที่สุด สถิติการติว 294/300 และ 98/100
 • 4ติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับเชิญจากสื่อชั้นนำระดับประเทศ ไปติวภาษาญี่ปุ่น และ A-Level ญี่ปุ่น ทั้งทาง GMM, TRUE VISIONS, ทรูปลูกปัญญา, กระทรวงศึกษาธิการ, ETVผลงานและรางวัล (ครูพี่โฮม)


 • 1ราลวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • 2ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • 3ประกาศนียบัตรนิสิตอักษรศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเด่น เงินทุนศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 4ตัวแทนเอกภาษาญี่ปุ่นและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นขอบคุณประธานบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสที่มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 5ตัวแทนเอกภาษาญี่ปุ่นและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นขอบคุณประธานบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัท ธนาคาร Mitsubishi Tokyo UFJ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 6หัวหน้าโครงการภาษาญี่ปุ่นงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์การทํางาน (ครูพี่โฮม)


 • 1อาจารย์พิเศษภาษาญี่ปุ่นและวิทยากรติว A-Level ญี่ปุ่น PAT ภาษาญี่ปุ่น JLPT ตามสถาบันศึกษาชั้นนำ เช่น สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนราชินี, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฯลฯ
 • 2วิทยากรอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่พนักงานในองกรต่างๆ เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ฯลฯ
 • 3ล่ามภาษาญี่ปุ่นให้แก่องค์กรต่างๆ เช่น บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย (Fujitsu) ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยและไจ้ก้า (JICA), กรมส่งเสริมการส่งออก ฯลฯ
 • 4ผู้ประสานงานของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ในการจัดงาน EXPO 2005 ณ จังหวัดไอจิ (Aichi)ประเทศญี่ปุ่น
 • 5อาจารย์สอนภาษาไทยให้แก่ชาวญี่ปุ่น ณ องค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ถนนราชดำริ
 • 6ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น "เสาหลักแห่งศิลป์ญี่ปุ่น" ZA-SHI และ Learnsbuy เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์