แจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ (ORDER ID) ซึ่งส่งไปยังอีเมลของนักเรียนตอนจองคอร์ส