คอร์สสอนภาษาญี่ปุ่นสดทั้งหมด


คอร์สสอนสด เรียน 13 มี.ค.-29 มี.ค. 2019, จพศ 9.00-12.00
คอร์สสอนสด เรียน 18 พ.ค.-6 ก.ค. 2019, เสาร์ 9.00-12.00
คอร์สสอนสด เรียน 13 ก.ค.-31 ส.ค. 2019, เสาร์ 13.00-16.00
คอร์สสอนสด เรียน 20 ก.ค.-7 ก.ย. 2019, เสาร์ 9.00-12.00
คอร์สสอนสด เรียน 14 ต.ค.-25 ต.ค. 2019, จ-ศ 9.002.00
คอร์สสอนสด เรียน 21 ก.ย.-30 พ.ย. 2019, เสาร์ 13.00-16.00
คอร์สสอนสด เรียน 8 ก.ย.-24 พ.ย. 2019, อาทิตย์ 9.00-12.00