รายละเอียดคอร์ส
ช่วงเวลาที่เรียน จนกว่าเหรียญหมด
วันที่เรียน 12 เดือน
เวลาที่เรียน ออนไลน์ 24 ชม.
เอกสารการเรียน บริการจัดส่งให้ฟรี
วีดีโอย้อนหลัง มีให้
เกี่ยวกับผู้สอน
ครูพี่โฮม ภาษาญี่ปุ่น
ติว PAT ญี่ปุ่น อันดับ 1 ของไทย

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2

เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านเขียน Hiragana และ Katakana ได้แล้ว ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น การซื้อของ ถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน การชักชวน ถามตอบเรื่องครอบครัว ติวเข้มคำศัพท์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

จองคอร์สเรียน เก็บไว้นะ
฿ 2900 บาท (ลดราคา 0)
จำนวนผู้จองคอร์สเรียน

176


เอกสารให้ Download

การ Download เอกสาร นักเรียนต้อง Log in และมีคอร์สที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น


ชื่อเอกสาร

Video คอร์ส

รายชื่อของ Video
บทที่ 5 คำศัพท์
บทที่ 5 ไวยากรณ์
บทที่ 6 คำศัพท์
บทที่ 6 ไวยากรณ์
บทที่ 6 การแยกกลุ่มกริยา
บทที่ 7 คำศัพท์
บทที่ 7 ไวยากรณ์ ตอนที่ 1
บทที่ 7 ไวยากรณ์ ตอนที่ 2
บทที่ 7 ไวยากรณ์ ตอนที่ 3
บทที่ 7 ไวยากรณ์ ตอนที่ 4
บทที่ 7 ไวยากรณ์ ตอนที่ 5
บทที่ 8 คำศัพท์ ตอนที่ 1
บทที่ 8 คำศัพท์ ตอนที่ 2
บทที่ 8 ไวยากรณ์ ตอนที่ 1
บทที่ 8 ไวยากรณ์ ตอนที่ 2
บทที่ 8 ไวยากรณ์ ตอนที่ 3
บทที่ 8 ไวยากรณ์ ตอนที่ 4
บทที่ 8 ไวยากรณ์ ตอนที่ 5
บทที่ 8 ไวยากรณ์ ตอนที่ 6
บทที่ 9 คำศัพท์
บทที่ 9 ไวยากรณ์ ตอนที่ 1
บทที่ 9 ไวยากรณ์ ตอนที่ 2
บทที่ 9 ไวยากรณ์ ตอนที่ 3
บทที่ 9 ไวยากรณ์ ตอนที่ 4
บทที่ 10 คำศัพท์
บทที่ 10 ไวยากรณ์ ตอนที่ 1
บทที่ 10 ไวยากรณ์ ตอนที่ 2
บทที่ 10 ไวยากรณ์ ตอนที่ 3
บทที่ 10 ไวยากรณ์ ตอนที่ 4
บทที่ 10 ไวยากรณ์ ตอนที่ 5
บทที่ 10 ไวยากรณ์ ตอนที่ 6

โปรดทำการ เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น