รายละเอียดคอร์ส
ช่วงเวลาที่เรียน จนกว่าเหรียญหมด
วันที่เรียน 6 เดือน
เวลาที่เรียน ออนไลน์ 24 ชม.
เอกสารการเรียน จัดส่งฟรี
วีดีโอย้อนหลัง มีให้
เกี่ยวกับผู้สอน
ครูพี่โฮม ภาษาญี่ปุ่น
ติว PAT ญี่ปุ่น อันดับ 1 ของไทย

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3

เหมาะสำหรับผู้ที่จบ Minna เล่ม 1 / Akiko เล่ม 2 แล้ว ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น การขอร้อง ถามทาง บอกลำดับชั้นตอน บรรยายเปรียบเทียบรูปร่าง หน้าตา นิสัย ลักษณะของบุคคล สิ่งของ และสถานที่ต่างๆ เล่าประสบการณ์ การให้-รับ ติวเข้มศัพท์คันจิ เป็นการเรียนแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

จองคอร์สเรียน เก็บไว้นะ
฿ 2900 บาท (ลดราคา 0)
จำนวนผู้จองคอร์สเรียน

69


เนื้อหาคอร์ส

รายละเอียดเนื้อหา ลำดับ
ข้อสอบ ENTRANCE ญี่ปุ่น สำนวนรูป て (1)บทที่ 1
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น สำนวนรูป て (1)บทที่ 2
สำนวนรูป て (2) และสำนวนรูป ないบทที่ 3
ข้อสอบ ENTRANCE ญี่ปุ่น สำนวนรูป て (2) และสำนวนรูป ないบทที่ 4
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น สำนวนรูป て (2) และสำนวนรูป ないบทที่ 5
ข้อสอบ ENTRANCE ญี่ปุ่น สำนวนรูป たบทที่ 6
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น สำนวนรูป たบทที่ 7
Reading อ่านประกาศ (1)บทที่ 8
ข้อสอบ ENTRANCE ญี่ปุ่น รูปถูกทำ-ให้ทำบทที่ 9
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น รูปถูกทำ-ให้ทำบทที่ 10
Reading อ่านประกาศ (2)บทที่ 11
ข้อสอบ ENTRANCE PAT ญี่ปุ่น อกรรมกริยา สกรรมกริยาบทที่ 12
Reading อ่านบทความ (1)บทที่ 13
ข้อสอบ ENTRANCE ญี่ปุ่น รูป Plain Formบทที่ 14
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น รูป Plain Formบทที่ 15
Reading อ่านบทสนทนา (1)บทที่ 16
ข้อสอบ ENTRANCE ญี่ปุ่น 敬語 Keigoบทที่ 17
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น 敬語 Keigo (1)บทที่ 18
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น 敬語 Keigo (2)บทที่ 19
Reading อ่านบทสนทนา (2)บทที่ 20
ข้อสอบ ENTRANCE PAT ญี่ปุ่น การผันคำคุณศัพท์บทที่ 21
Reading อ่านบทความ (2)บทที่ 22
ข้อสอบ ENTRANCE ญี่ปุ่น การให้-รับบทที่ 23
ข้อสอบ PAT ญี่ปุ่น การให้-รับบทที่ 24
Reading อ่านจดหมาย อีเมลบทที่ 25
Reading อ่านบทความ (3)บทที่ 26
ฝึกฝนข้อสอบพาร์ทบทสนทนา 会話บทที่ 27
ฝึกฝนข้อสอบพาร์ทบทสนทนา 会話 (2)บทที่ 28
ฝึกฝนข้อสอบพาร์ทเรียงคำ (1) และประโยคต่าง (1)บทที่ 29
Reading อ่านบทความ (4) และพาร์ทเรียงคำ (2)บทที่ 30
ฝึกฝนข้อสอบพาร์ทเรียงประโยคบทที่ 31
ฝึกฝนข้อสอบคำช่วย で を にบทที่ 32

Video คอร์ส

รายชื่อของ Video
การแยกกลุ่มกริยา (นอกเหนือตำรา เรียนร่วมกับคอร์ส AD1)
ภาพรวมการผันกริยา (นอกเหนือตำรา เรียนร่วมกับคอร์ส AD1)
การผันกริยารูป て (นอกเหนือตำรา เรียนร่วมกับคอร์ส AD1)
ฝึกผัน て จากแบบฝึกหัด Akiko
Minna บทที่ 16 การใช้ て (1) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 การใช้ て (2) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 การใช้ て (3) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (1) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (2) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (3) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (4) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 14 てください เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 14 ศัพท์ เสริมนอกเหนือตำรา
ฝึกฝน てください จากแบบฝึกหัด Akiko
Akiko บทที่ 10 ศัพท์
Akiko บทที่ 10 ไวยากรณ์-การฟัง
Akiko บทที่ 11 ศัพท์ (1)
Akiko บทที่ 11 ไวยากรณ์ (1)
Akiko บทที่ 11 ไวยากรณ์ (2)
Akiko บทที่ 11 ฝึกฝน (1)
Akiko บทที่ 11 ฝึกฝน (2)
Akiko บทที่ 11 ไวยากรณ์ (3)
Akiko บทที่ 11 การบ้าน
Akiko บทที่ 11 ศัพท์ (2)
Akiko บทที่ 12 ไวยากรณ์
Akiko บทที่ 12 ฝึกฝนและการอ่านบทที่ 10
Minna บทที่ 14 ています เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 15 ています เสริมนอกเหนือตำรา
เสริมบทอ่านนอกตำราและ Akiko บทที่ 12 คำคุณศัพท์
Minna บทที่ 16 ています เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 และ Akiko บทที่ 12 ฝึกฝน (2)
Akiko บทที่ 13 ไวยากรณ์

โปรดทำการ เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น