รายละเอียดคอร์ส
ช่วงเวลาที่เรียน จนกว่าเหรียญหมด
วันที่เรียน 12 เดือน
เวลาที่เรียน ออนไลน์ 24 ชม.
เอกสารการเรียน บริการจัดส่งให้ฟรี
วีดีโอย้อนหลัง มีให้
เกี่ยวกับผู้สอน
ครูพี่โฮม ภาษาญี่ปุ่น
ติว PAT ญี่ปุ่น อันดับ 1 ของไทย

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3

เหมาะสำหรับผู้ที่จบ Minna เล่ม 1 / Akiko เล่ม 2 แล้ว ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น การขอร้อง ถามทาง บอกลำดับชั้นตอน บรรยายเปรียบเทียบรูปร่าง หน้าตา นิสัย ลักษณะของบุคคล สิ่งของ และสถานที่ต่างๆ เล่าประสบการณ์ การให้-รับ ติวเข้มศัพท์คันจิ เป็นการเรียนแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

จองคอร์สเรียน เก็บไว้นะ
฿ 3900 บาท (ลดราคา 0)

เอกสารให้ Download

การ Download เอกสาร นักเรียนต้อง Log in และมีคอร์สที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น


ชื่อเอกสาร
ชีทเพิ่มเติม PreAD

Video คอร์ส

รายชื่อของ Video
การแยกกลุ่มกริยา (นอกเหนือตำรา เรียนร่วมกับคอร์ส AD1)
การผันกริยารูป ます (นอกเหนือตำรา เรียนร่วมกับคอร์ส AD1)
การผันกริยารูป て (นอกเหนือตำรา เรียนร่วมกับคอร์ส AD1)
ฝึกผัน て จากแบบฝึกหัด Akiko
Minna บทที่ 16 การใช้ て (1) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 การใช้ て (2) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 การใช้ て (3) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (1) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (2) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (3) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 ศัพท์ (4) เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 14 てください เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 14 ศัพท์ เสริมนอกเหนือตำรา
ฝึกฝน てください จากแบบฝึกหัด Akiko
Akiko บทที่ 10 ศัพท์
Akiko บทที่ 10 ไวยากรณ์-การฟัง
Akiko บทที่ 11 ศัพท์ (1)
Akiko บทที่ 11 ไวยากรณ์ (1)
Akiko บทที่ 11 ไวยากรณ์ (2)
Akiko บทที่ 11 ฝึกฝน (1)
Akiko บทที่ 11 ฝึกฝน (2)
Akiko บทที่ 11 ไวยากรณ์ (3)
Akiko บทที่ 11 การบ้าน
Akiko บทที่ 11 ศัพท์ (2)
Akiko บทที่ 12 ไวยากรณ์
Akiko บทที่ 12 ฝึกฝนและการอ่านบทที่ 10
Minna บทที่ 14 ています เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 15 ています เสริมนอกเหนือตำรา
เสริมบทอ่านนอกตำราและ Akiko บทที่ 12 คำคุณศัพท์
Minna บทที่ 16 ています เสริมนอกเหนือตำรา
Minna บทที่ 16 และ Akiko บทที่ 12 ฝึกฝน (2)
Akiko บทที่ 13 ไวยากรณ์

โปรดทำการ เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น