เรียนภาษาญี่ปุ่น ออนไลน์ ฟรี กับครูพี่โฮม


เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ กับ "ครูพี่โฮม" คำศัพท์ ญี่ปุ่น "การเมือง"

by : admin 3 ต.ค. 2563 view : 13389


เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  กับ ครูพี่โฮม คำศัพท์ "การเมือง"
เข้าสู่เดือนตุลาคม การเมืองมักเข้มข้น ศัพท์เหล่านี้ ภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า อะไร save ไว้ได้ใช้แน่นอนครับ !!

กฎอัยการศึก        
戒厳令 かいげんれい kaigenrei
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ       
憲法起草委員会 けんぽうきそういいんかい kenpou kisou iinkai
กลุ่มผู้ประท้วง  
デモ隊 でもたい demotai
การแก้รัฐธรรมนูญ      
憲法改正 けんぽうかいせい  kenpou kaisei
การชุมนุม  
集会 しゅうかい  shuukai
การประท้วงต่อต้านรัฐบาล     
反政府デモ はんせいふでも hanseifu demo
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475     
1932年政変 1932ねんせいへん  1932nen seihen
立憲革命 りっけんかくめい  rikken kakumei
การเลือกตั้ง      
選挙 せんきょ  senkyo
การปฏิรูปการเมือง      
政治改革 せいじかいかく  seiji kaikaku
การออกจากอำนาจทางการเมือง      
政権の退陣 せいけんのたいじん  seiken no taijin


คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)        
国家治安維持団 こっかちあんいじだん kokka chian ijidan
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)       
選挙管理委員会 せんきょかんりいいんかい senkyo kanri iinkai
คณะราษฎร       
人民党 じんみんとう jinmintou
คณะปฏิวัติ      
革命団 かくめいだん kakumeidan
ความปั่นป่วนทางการเมือง      
政治的混乱 せいじてきこんらん seijiteki konran
ความมั่นคง      
治安 ちあん chian
ความเสมอภาค     
平等 びょうどう byoudou
คำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาล (เคอร์ฟิว)      
夜間外出禁止令 やかんがいしゅつきんしれい yakan gaishutsu kinshirei

จ - ช

จัดชุมนุมประท้วง (v.)       

デモを行う でもをおこなう demo o okonau
ชนชั้น      
階級 かいきゅう kaikyuu
คำที่คล้ายกัน ช่วงชั้นทางสังคม
階層 かいそう kaisou

ชนชั้นกลาง
 (middle class) 
中間層 ちゅうかんそう chuukansou
階級 ちゅうりゅうかいきゅう chuuryuu kaikyuu

ชนชั้นนำ 
エリート えりいとそう eriitosou

ชนชั้นสูง (upper class) 
上流階級 じょうりゅうかいきゅう jooryuu kaikyuu
ชาติ     
国家 こっか kokka


เดินขบวนประท้วง (v.)       
デモ行進を行う でもこうしんをおこなう demo koushin o okonau

นักการเมือง      
政治家 せいじか seijika
นายกรัฐมนตรี      
首相 しゅしょう shushou

ปฏิรูป (n.) 
改革 かいかく kaikaku

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ (n.) 
王室改革 おうしつかいかく oushitsu kaikaku
ปฏิวัติ (n.)  
革命 かくめい kakumei
ประชาชน  
国民 こくみん kokumin
ประชาธิปไตย  
民主主義 みんしゅしゅぎ minshu shugi


ผ - พ - ม

ผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วง  

デモの参加者 でものさんかしゃ demo no sankasha
เผด็จการ  
独裁 どくさい dokusai
พรรคการเมือง  
政党 せいとう seitou
พรรคฝ่ายค้าน  
野党 やとう yatou
พรรครัฐบาล  
与党 よとう yotou
พระมหากษัตริย์  
国王 こくおう kokuou
ม็อบ (การชุมนุมประท้วง)  
デモ でも demo
ม็อบ (กลุ่มผู้ประท้วง)  
デモ隊 でもたい demotai

ย 

ยุบสภา (n.) 
国会解散 こっかいかいさん kokkai kaisan


รัฐธรรมนูญ  
憲法 けんぽう kenpou
รัฐบาล  

政府 せいふ seifu
รัฐบาลทหาร  
軍事政府 ぐんじせいふ gunji seifu
รัฐประหาร  
クーデター くうでたあ kuudetaa
รัฐมนตรี  
大臣 だいじん daijin
รัฐสภา  
国会 こっかい kokkai

เรียกร้อง (v.)
求める もとめる motomeru
เช่น 政権の退陣を求める เรียกร้องให้ออกจากอำนาจทางการเมือง 


วิพากษ์วิจารณ์  (v.)
批判する ひはんする hihan suru

วุฒิสภา  
上院 じょういん jouin
元老院 げんろういん genrouin
กรณีของประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า 
参議院 さんぎいん sangiin

สนามหลวง 
王宮前広場 おうきゅうまえひろば oukyuumae hiroba 

สภาผู้แทนราษฎร  

下院 かいん kain 
人民代表院 じんみんだいひょういん jinmin daihyouin
กรณีของประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า 
衆議院 しゅうぎいん shuugiin

สมาชิกวุฒิสภา (สว.)  
上院議員 じょういんぎいん jouin giin
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)  
下院議員 かいんぎいん kain giin


ห - อ

(ความผิดฐาน) หมิ่นเบื้องสูง

不敬罪 ふけいざい fukeizai
หมุดคณะราษฎร
人民党記念プレート じんみんとうきねんぷれえと jinmintou kinen pureeto 
เหตุการณ์ 6 ตุลา
10月6日事件 じゅうがつむいかじけん juugatsu muika jiken
เหตุการณ์ 14 ตุลา
10月14日事件 じゅうがつじゅうよっかじけん juugatsu juuyokka jiken
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
民主記念塔 みんしゅきねんとう minshu kinentou


คราวหน้ามาต่อศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดอื่น ๆ กันนะครับ

ติดตาม เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ติว N5 N4 N3 N2 N1 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 300 เต็ม 

กับครูพี่โฮม เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) อักษรฯ จุฬาฯ 

และเรื่องราวดีๆ ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/JLPTOnline/

#ครูพี่โฮม ผู้นำการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ LEARNSBUY ก่อตั้งโดย ZA-SHI
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ 
ติว N5 N4 N3 N2 N1 สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT 
ติว PAT ญี่ปุ่น 300 เต็ม ได้รับการยอมรับจากสื่อชั้นนำ เช่น GMM, DEK-D, TRUE, กระทรวงศึกษาธิการ